ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดศรีบังวัน

โรงเรียนวัดศรีบังวัน หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบล ริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

เบอร์โทรศัพท์ 0-5300-0192

กรอกแบบฟอร์ม